Page 12 - Gjutformar och gjutning_Flip PDF
P. 12

112 GJUTNING
Epoxiharts
Epoxiharts är en typ av
harts som framställs genom en kemisk reaktion mellan epiklorhydrin (ett propylen- derivat) och bisfenol A, som tillverkas av fenol och ace- ton. Epoxiharts är en trög-  ytande, bärnstensfärgad transparent vätska. Det är genomsynligt och kan färgas och blandas med  llers precis som andra polyesterhartser. Epoxihartsets egenskaper påminner om metall, dessut- om är det hårt, vilket gör att det kan användas inom olika områden, till exempel som golvbeläggning, till elektriska apparater och inom  yg- teknik.
Epoxiharts har många fördelar. Det blir till exempel inte klibbigt vid kontakt med luft, får en mycket blank yta, är oerhört starkt (det är det starkaste hartset), fäster utmärkt på avfettade ytor, krymper minimalt vid poly- merisation och har god kemisk resistens. Framför allt är det enkelt att använda och praktiskt taget luktfritt. Däremot är det dyrare än andra hartser och används därför främst för små avgjut- ningar (smycken, schackpjäser och modeller). En öppnad förpackning håller i cirka
sex månader till ett år.
Tänk på
Till skillnad från polyesterharts har epoxiharts svårare att väta igenom förstärkningsvävnaden. Eftersom epoxiharts har en lätt bärnstensfärgad ton och är svår att få loss ut formen (i och med att det nästan inte krymper) är det olämpligt att använda till ingjutningar i fasta formar.
Skulpturen
Aquaviva av Fernando Bayro.
Avgjutning i epoxiharts tillverkad i Stéphane Gérards ateljé i Paris.
Användnings- områden
Epoxiharts i  ytande form används för att tillverka mycket starka formar och kan användas till skulpturer av cellplast utan att lösa upp dem. Som gjutmaterial används det huvudsakligen till små föremål, och brukar då antingen hällas på eller penslas på i lager.
Epoxiharts i pastaform kan formas före gjutning och kan gjutas i fasta eller halv- fasta formar för att göra till exempel smycken, masker och dockhuvuden.
Epoxiharts kan användas direkt i formar av latex, silikon, gips och harts. Eftersom det är ett aggressivt material behöver insidan
av formarna dock först behandlas med ett släpp- medel (se tabellen på
s. 146 och 148).
Arbetsmetod
Tänk på
Även om epoxiharts inte luktar, till skillnad från polyesterharts och polyuretanharts, frigörs ändå skadliga ångor. Arbeta därför alltid i ett välventilerat utrymme. Eftersom katalysatorn irriterar huden ska du alltid använda handskar och undvika all hudkontakt. Om det inträffar en olycka ska du genast tvätta hela det drabbade området i rikliga mängder vatten och kontakta en läkare.
• Förberedelser. Eftersom härdaren och hartset har olika densitet bör man blanda i lite harts i taget i härdaren och se till att hartset, som
är tjockare, inte fastnar på behållarens väggar och bot- ten. Rör om försiktigt utan att vispa, så undviker du luft- bubblor.
• Dosering. Mängden härdare varierar beroende


   10   11   12   13   14