Page 5 - Gjutformar och gjutning_Flip PDF
P. 5

Grundläggande begrepp 1
Modellering innebär att man formar till exempel lera, modellera eller något annat formbart material för att göra det man brukar kalla för en modell, en förlaga eller helt enkelt ett original.
Formtagning innebär att man gör ett avtryck av ett föremål för att få en negativ form av det, och den formen används sedan som gjutform. Gjutformen fylls med ett material för att göra en eller  er avgjutningar, det vill säga reproduktioner av ursprungs- modellen.
Oavsett vilket gjutmaterial man använder, gips, silikon, alginat eller latex, bör man alltid behandla med porfylla- re och stryka på ett släppme- del för att göra det lättare att ta av formen (se s. 26-31).
Om modellen har ett plant underlag (som en högre-
lief) eller är fristående (som en statyett), och om den
har delar som är bredare
än formens öppning så att avgjutningen fastnar i formen säger man att formen har motsläpp.
Mjuk form: tas av utan problem.
Hård form: går inte att lossa utan att förstöras.
Flerdelad hård form:
gör avformningen möjlig.
Modell med mycket motsläpp.
avtryck
original
1
Modellen
2
Avtrycket blir en form
3 Avgjutning
2003/CH1-1 - Principes de base du moulage
Återanvändbara gjutformar
De  esta gjutformar är åter- användbara och kan bestå av en eller  er delar.
Gjutmaterialet hälls i formen, och när det har härdat kan man sedan lossa formen.
Om modellen endast har små upphöjningar och håligheter som inte är så framträdan- de, till exempel en lågrelief, har den inget motsläpp och det är då lätt att avforma modellen.
CH1-4 - Modèle de type haut relief
Formar bestående av en del
Modell (i svart)
Tvådelad form (i rosa silikon) Stödform i tre delar (i vitt gips)
En hård form som inte att kan lossas eller som måste slås sönder (förlorad form-gjutning).
CH1-3 - Modèle type haut relief
En modell utan motsläpp.
avec légères
En mjuk form som är enkel att lossa.
CH1-3 - Modèle type haut re avec légères
I det fallet måste formen göras contre-dépouilles i ett mjukt och formbart mate- rial som alginat, latex eller sili-
CH1-4 - Modèle de type haut relief CH1-4 - Momdaèilseadveectydpesh«auntoirresli»ef
contre-dépouilles
Modell med lätt motsläpp.
CH1-2 - Modèle dit de "dépouille"
kon, för att det ska bli lättare
att lossa formen.
Silikon är enkelt att avforma.
mais avec des « noirs » mais avec des « noirs »
lief


   3   4   5   6   7