Page 8 - Gjutformar och gjutning_Flip PDF
P. 8

74 FORMTAGNING
• Till små modeller rekom- menderas en enkel stödform i gips som går snabbt att gjuta. Det går dock åt mycket gips och stödformen blir tung och därmed svårhanterad. För
att göra stödformen gjuter man helt enkelt  ytande gips över silikonformen, fram till plastellinakanten som omger modellen.
• För en nybörjare kan det vara svårt att tillverka en enkel stödform som görs av gips som penslas på, speciellt med modeller som har ver- tikala delar. Det bästa är att lägga på gipset när det har tjocknat, antingen för hand eller med en platt pensel. Den cirka 1,5 cm höga plastel- linakanten håller eventuellt  ytande gips på plats och ger en rak kant. Täck modellen med ett cirka 1 cm tjockt lager (ett tjockare lager gips gör inte formen starkare).
Tips
För att lättare separera delarna lägger man på konformade plastellinabitar på silikonlagret innan gipset appliceras. Och för att enklare kunna göra en stöd- form för en vertikal yta med tekniken där man penslar på materialet i lager lägger man i förväg på gipsbindor som fung- erar som fäste för det första lagret gips.
För att förstärka stödformen kan gipset armeras med blånor eller annat  bermaterial. Doppa först förstärkningsmaterialet i gips och lägg dem sedan på ett nyligen pålagt gipslager.
Om stödformen behöver förstär- kas mer än så använder man metallarmering mellan gips- lagren. Doppa först metallen i rostskyddsmedel eller lack och se till att den får samma form som stödformen. Täck den sedan med ett nytt lager gips- blandning.
Tänk på
Tvådelad stödform i gips
När gipset härdar utvidgas det något, därför kommer stödformen efter torkning inte att passa lika bra på silikonlagret. När gjutmaterialet hälls i  nns det en risk att trycket som uppstår får formens två delar att dela på sig, vilket ger upphov till en större skarv vid delningsplanet. Om så är fallet är det bättre att göra stödformarna av en blandning av modellgips och syntetiskt gips, och förstärka med blånor.
En annan lösning är att man inte  yttar plastellinakanten som håller silikonet på plats under tillverkningen av formen. När silikonet har härdat häller man på gips över hela silikonlagret, ända fram till plastellinakanten (så att silikonet och gipset hamnar på samma nivå). Formens två delar trycks då samman men stödformarna rör inte vid varandra. Räkna
med en tjocklek på cirka 3-5 mm på vardera sida om silikonlagret. Använd helst ett fastare silikon för att formen inte ska falla ihop när stödformen stängs.
Ett alternativ kan också vara att göra en stödform av polyesterharts.
Se upp:
om man stänger för hårt eller om silikonet är för mjukt sjunker det ihop.
För att göra stödformen sta- bilare inför en gjutning kan man lägga i träbitar i gipset innan det härdat och täcka med blånor doppad i gips.
• Det är ofta enkelt för nybörjare att tillverka en enkel stödform gjord av gipsbindor till vertikala modeller eller modeller med utskjutande delar. En stöd- form tillverkad med den här metoden blir väldigt lätt. Lägg gipsbindorna direkt på formen så att de överlappar varandra. Låt det härda.
Gör sedan samma sak igen men med remsorna på andra hållet för att få en stark och hållbar form. Räkna med att det behövs tre till fyra lager för att få en stark stödform. Släta till det sista lagret för att få det jämnt. För att sta- bilisera stödformen horison- tellt kan du lägga på träbitar klädda i gipsbindor på det andra lagret.
• En stödform som består
av en eller två delar och som är gjord av polyesterharts är både stark och lätt. Däremot är det mer komplicerat att arbeta med harts och det krävs att man arbetar i ett välventilerat utrymme eller utomhus. Läs mer om detta i Enkel silikonform i lager med tvådelad stödform, på sidan 84-85.
En silikonform kan användas för gjutning av många olika material som stelnar eller här- dar, till exempel vax, paraf n, gips, cement, kompositsten, epoxiharts, polyuretanharts och polyesterharts, syntetiskt skum, metall med låg smält- punkt, choklad och kola.
Tänk på
En del produkter, speciellt hartser, kan angripa silikon, därför behöver man isolera med släppmedel på formens insida (se tabell på s. 146).
Silikonformar kan användas många gånger utan att gjut- ningarnas kvalitet försämras. En forms livslängd beror på  era faktorer, till exempel hur noggrann man är när man förbereder och tillverkar den, att den är jämntjock (det minskar risken för att den går sönder) och att den får ligga till sig i  era dagar innan den används för att få ut det bästa av materialet. Om formen luktar ska den inte användas. Genom att följa dessa riktlinjer kommer formen att få en 20 % längre livslängd än en form som börjar användas så snart sili- konet har härdat.
2e pièce du contre-moule :
CH9-61 - autre technique
pour la réalisation de la
Tänk på
les deux pièces du contre-
Vissa hartskatalysatorer
moule ne sont plus en
absorberas av silikon, vilket gör
contact direct
att avgjutningen kan fastna. Om det händer ska man låta formen vila eller värma den till cirka
100 °C mellan gjutningarna för att låta de kemiska substanserna avdunsta. Använd inte samma form för gjutningar med olika typer av harts.
Om man upptäcker en reva
i formen måste man genast laga den för att den inte
ska förvärras när formen används. Använd samma silikon som formen är gjord av eller ett speciallim. Börja med att avfetta området kring revan med 95-procen- tig alkohol, stryk på ett tunt skikt av silikonblandning och sätt därefter ihop delarna.
För att rengöra behållare som har använts till att blanda i, låter man silikonet härda, sedan lossnar det utan problem. Doppa penslar och verktyg i aceton, terpentin eller trikloretylen. Det går även att få bort silikon från tyg genom att doppa tyget
i något av de här lösnings- medlen.


   6   7   8   9   10