Silikon - Polykondensation

Kondensationshärdande (Tin-) silikoner:
Den här gruppen arbetar med en aggressiv härdare och ska därför inte användas på hud. De har oftast en långsamare härdning. Jämfört med additionssilikonerna har dessa sämre lagringslängd och kan över tid förlora i elasticitet och spänst. Viss krympning, som dock i flest förekommande fall saknar betydelse. Till den här gruppen av silikoner finns ofta "Tixotropmedel" som gör att du kan arbeta i vertikala lager. Här hittar du också silikonet som tål 320° (smält bly).

Med normal "kemikalierespekt" kan du arbeta llika lugnt med den här silikontypen som med additionshärdande sorter. Använd handskar och se till att rester och tomma förpackningar kommer till återvinningsgården!

TIPS: 
För att undvika luftbubblor och håligheter närmast modellen - stryk först på silikonet med pensel och se till att du kommer in i alla skrymslen. Därefter gjuter du upp med resten. Silikon kan skikta sig och bilda bottensats. Tag därför som vana att alltid röra om i burken och blanda väl innan du använder dig av produkten!  (/Kinns ateljégrupp.)

OBS: Härdare följer med alla silikoner.
OBS också: Silikoner i den här gruppen kan inte användas till formar för att gjuta silikon av polyadditionstyp, då härdningen motverkas i kontaktytorna.