30/8 11:59
Ronny

Fråga:
"Hej Ronny. 
Ni säljer ett hårt polyskum, jag ska gjuta stolsinsatser till min tävlingsbil och undrar hur mkt det expanderar och hur lång härdningstiden är?
Vänligen"
- Johan

 

Svar:
Hej Johan. Lite beroende på rumstemperaturen ska det hårda Polyskummet öka 10-15 ggr i volym. Det sker under ett par minuter, sen är det härdat på ca en kvart.